Wettelijke vermeldingen

 • Thuis
 • Wettelijke vermeldingen
 • Uitgever:  Fleurette SAS

  RCS : 310 162 839

  Directeur van de publicatie:  Michaël Langouet

  Ontwerper van de site:  Comwell – 18, place Dugast Matifeux – 85600 Montaigu – www.comwell.fr

  Host:  OVH – www.ovh.com

  Gebruiksvoorwaarden van de site:

  1 – AANVAARDING

  Elke toegang tot de website van Fleurette (www.fleurette.fr/nl), en/of opzoeking op de desbetreffende site, en/of elk gebruik van de site en/of elke download van een deel van de inhoud van de site door de gebruiker veronderstelt de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de website van Fleurette zoals deze hierna gedefinieerd worden.

  2 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  De inhoud van deze site wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van Fleurette. De gebruiker mag de inhoud van de website enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Elk ander gebruik of de wijziging van de inhoud van de website van Fleurette is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleurette.

  3 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

  U beschikt over een recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (wet “Informatique et Libertés” (Informatica en Vrijheden) van 6 januari 1978). Voor eender welke vraag moet u zich via e-mail richten tot: accueil@campingcar-fleurette.com.

  4 – WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Fleurette behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van zijn website op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruikers stemmen automatisch in met deze wijzigingen wanneer ze de website gebruiken en moeten regelmatig de Gebruiksvoorwaarden nalezen.

  Back to top

  Souhaitez-vous

  Recevoir notre catalogue ?

  Nous protégeons la confidentialité de vos informations